Cursos continuats

— Cursos en grup —

Dirigits a persones que volen millorar la seva vista, fent especial èmfasi amb un bon manetniment. Grups reduïts per poder aprofundir millor en el treball.

1 sessió / setmana

Permeten treballar la vista de forma holística, tenint en compte el cos, les emocions i la ment en la seva globalitat, alhora que proporcionen un bon manteniment.

Es treballa en grups reduïts per tal de poder acompanyar el procés individual de millora visual. La periodicitat permet acompanyar l’alumne en el seu procés de millora.

Compartir el treball amb la resta de companys és molt enriquidor, ja que ajuda a anar integrant les millores visuals. Veure evolucionar els companys dona informació d’un mateix, i es poden veure amb més perspectiva els canvis en els altres que en un mateix.

El treball en grup també permet introduir el joc, que ajuda a descobrir que el treball per a la millora visual pot ser divertit.