Cursos per a mestres d’infantil i primària

El sistema visual de l’infant es desenvolupa des del naixement fins als 9 anys i és important que es faci de forma harmoniosa i saludable.

Les males postures, l’excés d ́hores de visió de prop, la falta de moviment i la falta de moments de repòs pels ulls, així com les tensions mentals i emocionals, no afavoreixen un bon desenvolupament.

Com a conseqüència d’això, cada cop augmenta més el percentatge de problemes visuals en els infants com la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme.

Una bona visió és bàsica per a l’aprenentatge escolar i és dins d’aquesta edat evolutiva que cal crear l’espai per a no interferir en el desenvolupament del sistema visual de l’infant. Amb aquests cursos els mestres trobaran les eines i tota la informació necessària perqupe això sigui possible.

Quin és l’enfocament dels cursos?

El primer pas és ajudar-vos a vosaltres, mestres, a prendre consciència de la vostra pròpia vista i experimentar, a través de jocs i exercicis, com la vista millora i com aquesta millora afecta el vostre estat físic, mental i emocional.

Segueix una part teòrica on s’aprenen els factors que influeixen en el desenvolupament visual dels nens que presenten dificultats visuals com dels que no. Es descobreix la relació que tenen ull-ment-cos-moviment amb l’aprenentatge. Es donen també les eines per identificar quan un nen comença a tenir algun problema visual.

Es finalitza amb una part pràctica on s’aprenen exercicis i jocs que després es poden fer a classe, tot comprenent quina part de la vista desenvolupa i equilibra cadascun d’aquests jocs.

Tinc el profund convenciment, basat en la meva experiència amb infants, de que podem fer alguna cosa per reduir la tendència de nens amb problemes visuals ensenyant-los a utilitzar els ulls d’una altra manera ja des de l’escola.

CURS PER A MESTRES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

Presentació del Mètode Gremme.

PROGRAMA:

  • Jocs per ajudar a desenvolupar el sistema visual de l’infant
  • Influència de la millora visual de l’infant en l’aprenentatge
  • Factors que interfereixen en el desenvolupament visual de l’infant
  • Relació ull-ment-cos-moviment amb l’aprenentatge
  • Com despertar l’atenció i desenvolupar la memòria visual
  • Problemes de lectura: ajudar des del joc a desenvolupar una capacitat visual lliure i sense esforç

Vull rebre informació per fer un curs a la meva escola