Mètode Gremme

Canviar la forma de mirar és canviar la forma de pensar

Els ulls són una de les nostres principals connexions amb la vida. La vista ens proporciona una imatge del món, reflectint tot el que observa, com si d’un mirall es tractés. Les nostres percepcions determinen la forma en què pensem, reaccionem, prenem decisions i conduïm la nostra vida.

Gaudir d’una visió clara és el resultat d’una ment relaxada, un cos sa i vital i un estat emocional equilibrat.

Per contra, una mala visió sovint no és només causa d’un defecte físic dels ulls, sinó de la forma en què hem après a utilitzar-los.

Hi ha dos factors que poden agreujar la salut visual.

D’una banda, els factors externs: l’estrès, l’ús inadequat de les pantalles, la falta d’espais oberts que ens permetin portar la vista lluny, una mala postura corporal, una respiració curta i bloquejada, una mala alimentació, l’arquitectura del lloc de treball o habitatge…

I, d’altra banda, la nostra actitud: pensaments erronis o prejudicis.

Tot el que ve de fora, és a dir, els factors externs, els podem millorar a través del coneixement. Sabent què no ens va bé, podem corregir tots aquells aspectes que afecten la nostra visió.

Pel que fa a la nostra actitud, ens cal anar a l’experiència que ens permeti sentir i trobar la manera d’afavorir el canvi.

Fent-nos conscients dels nostres hàbits visuals i integrant la visió amb la resta de la nostra consciència corporal, obrirem una porta que ens permetrà fer canvis profunds en el nostre funcionament visual.

La vista millora gràcies al treball integratiu de la part física, emocional i mental

El Mètode Gremme és un treball de millora de la vista a través d’una metodologia holística que tracta el cos com un tot. Pren en consideració que la visió forma part de l’estructura corporal, que a la vegada està sustentada per un entorn emocional i mental.

Els canvis que s’experimenten en el treball amb el Mètode Gremme, doncs, repercuteixen en tres aspectes: físic, emocional i mental.

Els canvis que es produeixen en aquests tres nivells són el que facilita que el sistema visual recuperi una forma saludable de funcionar.

  • Canvis a nivell físic

    El cos fa canvis interns inconscients que milloren la nostra estructura física i orgànica.

  • Canvis a nivell emocional

    Ens ajuda a trobar el centre, la calma.

  • Canvis a nivell mental

    Afavoreix un pensament més viu, el qual ens permet estar més connectats amb la realitat del moment present, tenir més perspectiva i estar més atents.

La nostra visió física té molt a veure amb la nostra visió interna

L’eina principal del Mètode Gremme és l’atenció.
Gràcies a aquesta es poden desenvolupar els principis del mètode:

La consciència

El Mètode Gremme és una pràctica que ens ajuda a fer-nos conscients, a través de l’experiència, de la influència que té la nostra actitud corporal, emocional i mental sobre la nostra vista.

En fer-nos conscients dels canvis que es produeixen en nosaltres mateixos en fer els exercicis, fem canvis interns, conscients i inconscients, que porten a una millora visual. El cos per si sol integra aquests canvis d’una forma més duradora que si no en fóssim conscients.

Aquests canvis sempre van en la direcció d’una millora de la salut en general.

L’estructura corporal

Els exercicis, les pràctiques i els jocs del mètode també tenen una influència a nivell estructural del cos: la col·locació, les cervicals, la respiració, la relaxació muscular, la circulació dels ulls, la relaxació del sistema nerviós, etc.

L’estat emocional

Les pràctiques també tenen una influència a nivell emocional. Ens aporten equilibri intern i ens ajuden a estar centrats, presents. Ens ajuden a observar, a digerir i a integrar les nostres emocions, comprenent-les, fent-nos conscients de la seva presència però sense haver d’identificar-nos-hi.

Els pensaments vius

Un pensament viu és aquell que no es basa en els prejudicis, sinó que està obert a allò que es percep en el moment present.

Mirar d’una forma relaxada influeix directament en el nostre pensament. Ens ajuda a tenir claredat mental i a col·locar-nos en un pensament viu, una mica més enllà del pensament pràctic, molt sovint basat en prejudicis o representacions on repetim pensaments antics, idees que ja tenim formades i que d’alguna forma ens allunyen de la percepció pura.