Mireia Segura

Un camí de recerca constant i investigació

Després de més de trenta anys de formació, experiència i treball amb el cos i la visió, Mireia Segura Gremme desenvolupa un mètode propi que permet no tan sols augmentar la millora visual, sinó també el benestar físic, emocional i mental en general: el Programa Gremme.

El seus inicis en el món de la dansa l’any 1980, i posteriorment en la pedagogia de la dansa, es van transformant al llarg dels anys en un treball del cos i la salut des de la perspectiva de reeducació postural.

Posteriorment, es forma durant quatre anys com a naturòpata de Shiatsu Zen, disciplina basada en la medicina xinesa. El treball com a terapeuta de Shiatsu que realitza durant més de deu anys, li permet tenir una comprensió del funcionament del cos, dels desequilibris patològics de la salut i de com reequilibrar-los, eines que avui aplica a la reeducació visual.

L’any 1995 realitza el curs d’aprofundiment de Chi Kung per a la vista amb Dominique Ferraro. Els moviments d’aquesta disciplina són una forma de reequilibrar l’energia dels meridians que tenen una influència directa en la recuperació visual.

L’any 2000 comença a practicar consciència corporal y sensorial, que es converteix després en un dels seus fonaments pel treball de la vista.

A partir del 2001 cursa amb Blandine Calé diversos monogràfics d’anatomia per al moviment que li aporten el coneixement de la relació entre l’estructura del cos i el moviment corporal i ocular.

Durant més de quinze anys, Mireia Segura aprofundeix en l’estudi i la investigació dels aspectes que influeixen en la millora de la vista, especialitzant-se en la reeducació visual i essent de les primeres promocions d’Espanya de la formació del Mètode Bates.

En base a tota la seva formació i experiència personal i professional desenvolupa un mètode propi: el Mètode Gremme.

A partir de tota la seva formació el seu interès per l’Antroposofia la porta a formar part de grups d’estudi i cursos antroposòfics. El coneixement de la pedagogia Waldorf, un dels moviments de renovació pedagògica contemporània més importants del món basat en l’Antroposofia, l’ajuda a despertar la consciència de la importància que té la cura del desenvolupament del sistema visual en l’infant.

Actualment imparteix sessions individuals a nens amb problemes de la vista i d’aprenentatge, cursos per a pares… El Mètode Gremme s’imparteix des de fa més de nou anys a Marenostrum i actualment també al Centre d’Educació Infantil Waldorf-Steiner Rosa d’Abril.

El 2011 fa el primer curs d’aprofundització per reeducadors visuals. I, des d’aleshores, gran part dels seus cursos estan dirigits a professionals que es dediquen a la reeducació visual i altres disciplines de treball corporal, educació i salut.

El 2016 imparteix un curs de reeducació visual al Congrés Internacional de Visió Holística per a professionals de la vista.

També l’any 2016 es crea l’Associació Espanyola d’Educació Visual (VEA), de la qual n’és cofundadora.

El treball de reeducació visual és una disciplina encara molt nova a Espanya, en contraposició a d’altres països

Com vaig millorar la meva visió

«Als 35 anys se’m complicar un problema visual que ja tenia des de la infància. I quan em posava les ulleres tampoc aconseguia veure-hi bé. Davant d’una pantalla no hi veia, em feien mal els ulls i em ploraven. No havia aconseguit mai trobar qui m’ajudés a solucionar ni a millorar aquest problema.

Va ser per casualitat que un dia, practicant Chi-Kung, em vaig adonar que la meva vista havia millorat considerablement i, en comentar-ho al meu mestre, em va dir que estàvem fent els exercicis de Chi-Kung que s’utilitzen per millorar la vista.

Per mi va ser una gran sorpresa. Desconeixia que existissin exercicis per millorar la vista. A partir d’aquell moment vaig començar a buscar informació, cursos i terapeutes que treballessin en aquesta direcció.

En aquell moment a Espanya amb prou feines hi havia reeducadors visuals, i molt poca gent coneixia aquest treball.

Així que al principi vaig anar estudiant i practicant de forma autodidacta i assistint a cursos amb mestre de fora.

Així, vaig anar recuperant poc a poc la meva vista. Va influir tant en el meu benestar i em va donar tanta alegria que vaig començar a introduir-ho a les meves classes de Shiatsu i de consciència corporal. En veure la resposta dels alumnes, el gran interès que despertava aquest tema i com els ajudava a millorar la seva qualitat de vida, vaig decidir que volia formar-me i dedicar-me plenament al treball visual.»